Harmonogram rekrutacji w Oddziale Przedszkolnym

Poprawiono: czwartek, 07, kwiecień 2016 11:58
Anna Truszkowska

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

na rok szkolny 2016/2017

w Oddziale Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4

im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

 

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 – 31 marca 2016r. 16 – 18 maja 2016r.
2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20 t ust.7 ustawy o systemie oświaty

do 6 kwietnia 2016r. do 24 maja 2016r.
3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27 kwietnia 2016r. 7 czerwca 2016r.
4.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 5 maja 2016r. do 9 czerwca 2016r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9 maja 2016r. 13 czerwca 2016r.