Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Regulamin MCI

1. Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego (MCI) można korzystać w ustalonych godzinach - informacja w gablocie biblioteki.

2. Należy zapoznać się z regulaminem MCI.

3. Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania do zeszytu odwiedzin, swoich danych osobowych, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

4. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, poszukiwań w zasobach Internetu, wykonywania prac do nauki własnej.

5. Programy udostępniane są wyłącznie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń szkoły. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni komputerowej.

6. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.

7. Korzystać można wyłącznie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów.

8. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.

9. Przy każdym stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba.

10. Efekty swej pracy każdy użytkownik może wydrukować na własnym papierze.

11. W czasie przerw można jedynie kontynuować rozpoczętą już pracę.

12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w MCI, należy zachować ciszę.

13. Korzystając z programów emitujących głos, zaleca się korzystanie ze słuchawek.

14. Użytkownik pracowni musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera.

15. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast po ich wykryciu zgłosić bibliotekarce.

16. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

17. Wierzchnie okrycia należy pozostawić w szatni a plecaki, torby w wyznaczonym miejscu biblioteki. Przy stanowisku można mieć ze sobą jedynie zeszyt i długopis.

18. Nie należy do Centrum wnosić napojów, ani innych artykułów spożywczych.

19. W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu, bibliotekarka ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

20. Zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców bądź dystrybutorów oprogramowania i danych.

21. Zabrania się zamieszczania niedozwolonych plików nawiązujących do przemocy, pornografii oraz przeglądania stron www prezentujących treści nieetyczne

22. Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące wykorzystania Centrum

23. Naruszenie w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z MCI na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego)

Kontakt

Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku

ul. New Britain 1

06-100 Pułtusk

tel. 23 692 03 82

tel. 23 692 10 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cegiełka pamięci 2017

Logowanie