Regulamin Biblioteki

Poprawiono: czwartek, 14, luty 2013 18:20
Witold Maciąg

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni szkoły.

2. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz przestrzegania jego reguł.

3. Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko.

4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy tytuły.

5. Każdą książkę można wypożyczyć na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia jeszcze o dalsze dwa tygodnie.

6. Jeśli czytelnik bez zgody bibliotekarki przetrzymuje książkę ponad wyznaczony termin, ilość wypożyczanych dla niego tytułów ogranicza się do jednego.

7. Nauczyciele mogą wypożyczać książki na cały rok szkolny (poza beletrystyką).

8. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki.

9. Z księgozbioru podręcznego, oraz z książek, które w bibliotece znajdują się tylko w jednym egzemplarzu, a także z czasopism i wycinków gromadzonych w teczkach tematycznych można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.

10. Korzystając z materiałów bibliotecznych w czytelni należy wpisać swoje dane osobowe do zeszytu odwiedzin czytelni.

11. Aby móc wypożyczyć materiały z księgozbioru podręcznego do korzystania poza lokalem biblioteki, należy bibliotekarce pozostawić swoją legitymację szkolną oraz wpisać nazwisko do zeszytu odwiedzin czytelni.

12. Każdy czytelnik odpowiada materialne za wypożyczone przez siebie książki.

13. Za zagubioną lub zniszczoną książkę, należy odkupić taką samą, lub, gdy jest to niemożliwe, inną wskazaną przez bibliotekarkę.

14. Wszystkie książki należy szanować.